Спосіб виробництва глюкозної помади (Деклараційний патент України на винахід № 70674)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва глюкозної помади, що передбачає приготування глюкозного сиропу, його уварювання, кристалізацію, введення антикристалізатора, перемішування отриманої маси та відливання у форми, який відрізняється тим, що під час уварювання глюкозного сиропу вводять як затравку кристали глюкози, а як антикристалізатор застосовують пектиновий концентрат у кількості 20-30 % до маси сухих речовин сиропу. Method of production of glyukoznoy pomade, which foresees preparation of glyukoznogo syrup, his uvarivanie, crystallization, introduction of anticrystallizer, interfusion of the got mass and outpouring in forms, differs that during uvarivaniya of glyukoznogo syrup enter the crystals of glucose as zatravki, and as an anticrystallizer apply a pectin concentrate in an amount 20-30 % to mass of dry matters of syrup.

Опис

Ключові слова

глюкозний сироп, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, пектиновий концентрат, глюкозна помада, glyukoznyy syrup, zatravka, pectin concentrate, glyukoznaya pomade, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Деклараційний патент України на винахід № 70674 7 А23СЗ/00 Спосіб виробництва глюкозної помади / Грабовська О. В., Штангеєва Н. І., Майданець О. М., Кузнєцова І. В., Гордійчук Н. І. ; заявник – Національний університет харчових технологій. - № 20031212089 ; заявл. 23.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10.

Зібрання