Культурна політика сучасної України

Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії розкрито сутнісні складові культурної політики, її пріоритети та шляхи реалізації у предметному полі соціальної філософії. Всебічно проаналізовано механізми взаємодії держави й культури в контексті трансформаційних процесів. Розглянуто основні вектори державної культурної політики й оптимальна її модель на етапі модернізаційнотранзитивних змін в Україні. The monograph reveals the essential components of cultural policy, its priorities and pathsrealization in the subject field of social philosophy. The mechanisms of interaction between the state and culture in the context of transformation processes are thoroughly analyzed. The main vectors of the state cultural policy and its optimal model at the stage of modernization of non-transatlantic changes in Ukraine are considered.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, культурна політика, ідентичність, національна ідентичність, криза, соціокультурна ситуація, соціокультурний простір, cultural policy, identity, national identity, crisis, socio-cultural situation, socio-cultural space

Бібліографічний опис

Саракун Л. Культурна політика сучасної України : монографія / Л. П. Саракун. – Ніжин, 2016 – 206 с.

Зібрання