Intensification of processes and perfection of equipment for mixing and extruding of yeast dough

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі досліджень процесу замішування та екструдування газонаповненого тіста нами запропонована конструкція змішувально-бродильно-формувального агрегату, який дозволяє сумістити процеси безперервного інтенсивного замішування тіста, бродіння та формування розрихлених тістових заготовок безпосередньо на під хлібопекарської печі On the basis of research mixing of the gas-filled dough and extruding processes we proposed the design of mixing-fermentation-forming unit, which allows to combine the processes of continuous intensive mixing of dough, fermentation and formation of aerated dough pieces directly to the baking plate.

Опис

Ключові слова

шнек, інтенсифікація процесу, матриця, intensification of the process, matrix, screw, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Telychkun, V. I. Intensification of processes and perfection of equipment for mixing and extruding of yeast dough / V. I. Telychkun, Yu. S. Telychkun, O. I. Kravchenko, M. G. Desik // NEEFood – 2013 : the second north and east European congress on food, 26–29 May 2013. – Kyiv : NUFT, 2013. – Р. 107.