Використання мультимедійних засобів для навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності майбутніх учителів англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються актуальні питання широкого використання і доступності навчальної інформації різноманітного характеру завдяки засобам мультимедіа. Мультимедіа є важливим фактором, що впливає на перспективи розвитку та характер сучасного процесу навчання. Спеціалізовані програми навчального призначення стають елементом оснащення робочих місць та лабораторій учнів, важливим чинником підвищення професійної кваліфікації студентів, а також впливають на зростання інтересу до навчання. Investigating problems of widespread use and availability of various kinds of educational information through multimedia. Multimedia is an important factor in the future development and the nature of modern learning. Specialized programs for educational purposes are part of job accommodations and laboratories, an important factor in enhancing the skills of students, as well as the effect on the growth of interest in learning.

Опис

Ключові слова

мультимедійна презентація, нові технології, професійно спрямований, навички, multimedia presentation, new technologies, profession oriented, skills, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Чала, К. М. Використання мультимедійних засобів для навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності майбутніх учителів англійської мови / К. М. Чала // Materialy XIII mezinarodni vědecko - prakticka konference “Zpravy vědecke ideje – 2012”. – Praha : Publishing House “Education and Science”. – Dil 12 (96). – С. 68–72.