Досягнення сучасних біотехнологій для отримання модифікованих продуктів харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто можливості генної інженерії щодо удосконалення якісних характеристик харчової продукції. Наведено дані щодо модифікованих продуктів харчування. Охарактеризовано нові ознаки генетично змінених організмів: зміна співвідношення жирних кислот, синтез вітамінів, модифікація вуглеводів, стійкість до несприятливих факторів навколишнього середовища, поліпшення поживних якостей худоби та риби. Показано можливість використання рослин у якості «їстівних вакцин».The possibilities of genetic engineering for improving the quality characteristics of foods were considered. Modified foods data were presented. New features of genetically modified organisms were characterized: changes in the fatty acid ratio, vitamins synthesis, carbohydrates modification, resistance to adverse environmental conditions, improving the nutritional quality of livestock and fish. The possibility of using plants as «eatable vaccines» was shown.

Опис

Ключові слова

ген, генетична модифікація, продукти харчування, gene, genetic modification, food, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Скроцька, О. І. Досягнення сучасних біотехнологій для отримання модифікованих продуктів харчування / О. І. Скроцька, О. В. Мор’єва // Харчова промисловість. - К. : НУХТ, 2015. - № 18. - С. 94-100.

Зібрання