Удосконалення управління продуктивністю праці на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, продуктивність праці, підприємство, персонал, трудомісткість, ефективність

Бібліографічний опис

Муха, В. М. Удосконалення управління продуктивністю праці на підприємстві : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 073 Менеджмент / Муха Вікторія Миколаївна ; наук. керівник Олена Вікторівна Безпалько. – Київ, 2023. – 97 с.