Спосіб виробництва крохмальної патоки (Деклараційний патент на винахід № 38065)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В основу винаходу поставлена задача одержання крохмальної патоки з підвищеним вмістом редукуючих цукрів, зниження метало- і енергоємності виробництва. In basis of invention the problem of receipt of the starched treacle is set with enhanceable maintenance of reduce sugars, decline of metal- and power-hungryness of production.

Опис

Ключові слова

ферментативний гідроліз, гідролітичні ферменти, редукуючі цукри, zymohydrolysis, hydrolases, reduciruyuschiy sugar, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 38065, МПК 6 С08В30/00 Спосіб виробництва крохмальної патоки / Сукар Є. В., Шиян П. Л., Іванчук В. Г., Мельник П. П., Колесник В. П., Сукар Є. В. ; заявник Науково-виробниче підприємство "Інторнтехнік". - № u2000052972 ; заявл. 24.05.2000 ; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. 2001 р.

Зібрання