Дослідження ефективності роботи лабораторного пропарювача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати дослідження кінетики пропарювання зерна кукурудзи в лабораторному пропарювачі періодичної дії за атмосферних умов. Показано, що збільшення приросту вологи в зерні кукурудзи відбувається за криволінійною залежністю, яку умовно можна поділити на два етапи. Найбільш інтенсивний приріст вологи спостерігається на першому етапі, і уповільнюється на другому. The results of studying the kinetics of steaming corn grain in a laboratory batch steamer under atmospheric conditions are presented. It is shown that an increase in the increase in moisture content in corn grain occurs according to a curvilinear relationship, which can be conditionally divided into two stages. The most intense increase in humidity is observed at the first stage and decreases at the second.

Опис

Ключові слова

пропарювання, кукурудза, тривалість, вологість, steaming, corn, kinetics, humidity, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Харченко, Є. І. Дослідження ефективності роботи лабораторного пропарювача / Є. І. Харченко, В. С. Шум // Інноваційні зерно продукти і технології : тези доповідей Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 19 лютого 2021 р. – Умань, 2021. – С. 89–90.