Електрохімічна активація як один з перспективних методів обробки води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висновки роботи стимулюють нові підходи в оцінці корисних для здоров’я ефектів вживання ЕХА води. Також важливим є поглиблене вивчення механізмів електрохімічного формування ЕХА води, а також вивчення альтернативних методів її активації. В першу чергу це стосується електрофізичної компоненти ефекту електрохімічної активації води та фізико-хімічних механізмів безреагентного набуття водою в окисному стані відновного електроно-донорного стану. The conclusions of the work stimulate new approaches in assessing the health effects of using EXA water. Also important is an in-depth study of the mechanisms of the electrochemical formation of EXA water, as well as the study of alternative methods of its activation. First of all, this concerns the electrophysical component of the effect of electrochemical activation of water and the physicochemical mechanisms of reagentless acquisition by water in an oxidative state of a reducing electron-donor state.

Опис

Ключові слова

водообробка, електрохімічна активація, water treatment, electrochemical activation, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Шпак, В. В. Електрохімічна активація як один з перспективних методів обробки води / В. В. Шпак, А. І. Маринін, Р. С. Святненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 206.