Дослідження впливу різних марок активованого вугілля на ефективність адсорбційного очищення води з підвищеним вмістом азотистих сполук для виробництва фасованих питних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Остапенко, Валентина Василівна
Орленко, Віта Миколаївна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою нашої роботи було дослідити вплив різних марок активованого вугілля на ефективність адсорбційного очищення води з підвищеним вмістом азотистих сполук для виробництва фасованих питних вод. The aim of our study was to investigate the influence of different grades of activated carbon adsorption efficiency water treatment with high content of nitrogen compounds for the production of packaged drinking water.

Опис

Ключові слова

кафедра технології цукру і підготовки води, фасована питна вода, активоване вугілля, очищення води, water treatment, bottled drinking water, activated carbon

Бібліографічний опис

Остапенко, В. Дослідження впливу різних марок активованого вугілля на ефективність адсорбційного очищення води з підвищеним вмістом азотистих сполук для виробництва фасованих питних вод / Валентина Остапенко, Віта Орленко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. - К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 79-81.