Стримуючі фактори зростання стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, підприємство, фактори, стратегічний потенціал, food industry, enterprise, factors, strategic potential, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рябенко, В. В. Стримуючі фактори зростання стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості / В. В. Рябенко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22-23 лист. 2012 р.: тези доп. – К. : НУХТ, 2013. – С. 66-68.