Напрямки державного регулювання ринку зерна в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стан зернового ринку країни є важливим показником якості економі-чних реформ, що проводяться в країні, реалізації агропродовольчої полі-тики. З урахуванням масштабів і повноти елементів економічних стосу-нків зерновий ринок може служити в якості своєрідної моделі розвитку для інших ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продово-льства. State of the grain market in the country is an important indicator of quality eco-chnyh reforms carried out in the country, the implementation of agri policy. Given the scope and completeness economic elements relating nkiv grain market can serve as a model of development for other markets for agricultural products, raw materials and Cont-lstva.

Опис

Ключові слова

зерновий ринок, кормове зерно, продовольство, агропродовольча політика, grain market, coarse grains, food, agro-Food policy, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Напрямки державного регулювання ринку зерна в Україні / Л. М. Духновська // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнська науково-практична конференція, 24-25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. — С. 19-21.