Актуальні питання впровадження ERP-систем на вітчизняних підприємствах в сучасних ринкових умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасних ринкових умовах зростання вимог до конкурентоспроможності продукції призвело до необхідності підвищення ефективності діяльності промислового підприємства. In current market conditions, growth requirements for competitiveness led to the need to improve the efficiency of industrial enterprises.

Опис

Ключові слова

ERP-системи, підприємство, автоматизація, ERP-systems, enterprise, automation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Актуальні питання впровадження ERP-систем на вітчизняних підприємствах в сучасних ринкових умовах господарювання / О. А. Лисенко, В. В. Лисенко // Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах : міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 листоп. 2012 р. - Дніпропетровськ. - 2012. – С. 204-205.