Пшеничний хліб підвищеної біологічної цінності (Патент на корисну модель № 141332)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологічний результат полягає у створенні рецептури хліба з підвищеним вмістом білку, біологічно активних речовин, зокрема вітамінів, мінеральних сполук, харчових волокон, забезпеченні необхідних реологічних показників та смакових якостей хліба з оздоровчими властивостями і відповідно розширенні асортименту продуктів функціонального призначення.The technological result consists in creating a recipe for bread with an increased content of protein, biologically active substances, in particular vitamins, mineral compounds, dietary fibers, providing the necessary rheological indicators and taste qualities of bread with health-giving properties and, accordingly, expanding the assortment of functional products.

Опис

Ключові слова

хліб, білок, борошно люпину, пюре кавбуза, харчова цінність, bread, biological value, puree, protein, lupine flour, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель UA 141332, МПК А21D 13/02. Пшеничний хліб підвищеної біологічної цінності / Бажай–Жежерун С. А. , заявник і власник патенту НУХТ. - № 201504102 ; заявл. 28.03.2020 ; опубл.10.04.2020, бюл. №15. – 4 с.