Деформованість української мови в сучасних умовах в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано рівень деформованості української мови в сучасних умовах. На прикладі Т. Шевченка показано, якою може бути наша рідна мова, як він розкрив багатство української мови, вдосконалив граматичну будову та стилістичні засоби. Showing the level of deformation of the Ukrainian language in the modern world. In the example shown Shevchenko, which can be our native language, as he revealed the richness of the Ukrainian language, improved grammatical structure and stylistic means.

Опис

Ключові слова

письменник, українська мова, Тарас Шевченко, Ukrainian language, Taras Shevchenko, writer

Бібліографічний опис

Климчук, Д. Деформованість української мови в сучасних умовах в Україні / Д. Климчук // Тарас Шевченко — світоч української духовності : Всеукр. наук. конф. молодих учених, асп. і студ., 17 берез. 2014 р., м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 68–70.