Економічний механізм формування та використання грошових потоків підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

грошові потоки підприємства, рух грошових коштів, вхідні та вихідні грошові потоки, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність, чистий грошовий потік, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Загородня, Т. С. Економічний механізм формування та використання грошових потоків підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 051 Економіка / Тетяна Сергіївна Загородня ; наук. керівник Юлія Григорівна Левченко. – Київ, 2021. – 158 с.