Розвиток комерційної діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, комерційна діяльність, методичні підходи, матричні методи дослідження, ABC-аналіз, XYZ-аналіз, матриця БКГ

Бібліографічний опис

Кущик, Д. А. Розвиток комерційної діяльності підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Кущик Давид Анатолійович ; наук. керівник Лариса Володимирівна Страшинська. – Київ, 2023. – 59 с.