Водовіддільник дисковий (Патент на корисну модель № 33554)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Водовіддільник дисковий містить станину прямокутної форми з вертикальними бортами, на якій розміщено ряд паралельних валів з набраними на них з зазорами збірними дисками, диски зміщено по осі у сусідніх валах так, що вони входять у зазор між сусідніми дисками, привід валів, соплові апарати для підведення води. Збірні диски на кожному валу складаються з циліндричної основи з розширеною маточиною. На маточині з заданим кроком радіально закріплені ряди жорстких синтетичних ниток однакової довжини і з обох торців встановлено обмежувальні елементи. Величина виступу цих елементів над поверхнею циліндричної основи складає 1/2-3/4 висоти ниток. A disk water separator contains housing, rectangular in shape, with the vertical boards, where the chain of the paraller embarkments with stack-mounted disks, collected on it with the splits, is situated; the disks are shifted axially in neighbour embankments in such way, that they enters the splits between the neighbour disks; the shafts drive, guide vanes for the water supply. The stack-mounted disks on each embankment consist of cylindrical basis with the bellied clasp. The chains of non-flexible synthetical lines of equal length are radially cramped with a prescribed lead on the clasp and the restrictive elements are installed on both butt ends. The exposure of these elements over the surface of cylindrical basis is ½-3/4 of the lines height.

Опис

Ключові слова

диск, синтетична нитка, циліндрична основа, disc, synthetic thread, cylindrical base, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 33554 Україна, МПК C13D 3/00 Водовіддільник дисковий / Пушанко М. М., Хоменко О. І. ; власник і патентовласник НУХТ. - № u200802900 ; заявл. 06.03.08 ; опубл. 25.06.08, Бюл. № 12. - 3 с.

Зібрання