Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто інноваційні технології продукції ресторанного господарства, інновації у виробництві харчових продуктів, сервіс в індустрії гостинності: світовий та вітчизняний досвід, маркетинг та менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі, проектування та дизайн об’єктів готельно-ресторанного господарства – сучасні можливості та перспективи, безпека життєдіяльності та охорона праці в сфері обслуговування, нове в устаткуванні закладів готельно-ресторанного господарства. Innovative technologies of catering products, innovations in food production, service in the hospitality industry are considered: global and domestic experience, marketing and management in the hotel and restaurant business, design and design of hotel and restaurant facilities - modern opportunities and perspectives, life safety and security Labor in the service sector, new in the equipment of hotel and restaurant facilities.

Опис

Ключові слова

інноваційні технології, ресторанне господарство, готельно-ресторанне господарство, харчові продукти, індустрія гостинності, innovative technologies, restaurant economy, hotel and restaurant management, foodstuffs, hospitality industry

Бібліографічний опис

Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – 183 с.

Зібрання