Перспективи використання препаратів пробіотиків з імунорегулюючою дією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На сьогодні є актуальним вивчення механізму дії пробіотиків. Відомо, що практично всі мікроорганізми взаємодіють з клітинами макроорганізму через так звані Toll-подібні рецептори (TLR) - сімейство мембранних глікопротеїнів, присутніх на макрофагах, нейтрофілах, дендритних клітинах, епітеліоцитах. Today is a topical study of the mechanism of action of probiotics. It is known that almost all bacteria interact with cells of the microorganism through so called Toll-like receptors (TLR) - a family of membrane glycoproteins, present on macrophages, neutrophils, dendritic cells, epithelial cells.

Опис

Ключові слова

пробіотики, рецептори, препарати, probiotics, receptors, medicines, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Буць, Н. О. Перспективи використання препаратів пробіотиків з імунорегулюючою дією / Н. О. Буць, М. М. Антонюк // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 470.