Дослідження динамічної в’язкості водної суспензії плодового тіла гриба шиїтаке

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті вивчено можливість зниження в’язкості водної колоїдно-дисперсної суспензії плодового тіла гриба шиїтаке з метою подальшої її подачі на розпилювальне сушіння. Визначено вплив теплотехнологічних режимів, добавок і конструктивних особливостей обладнання на реологічні властивості грибної суспензії. Встановлено, що збільшення гідромодуля, температури та кількості внесеної структуруючої добавки — β-циклодекстрину найкращим чином сприяють зниженню в’язкості грибної суспензії. Категорія якості гриба, його структурні частини та тип конструкції роторно-пульсаційного апарата мали найменший вплив на її реологічні властивості. The article presents the investigations of reducing the viscosity of an aqueous colloid-dispersed suspension of the fruit body of shiitake mushroom with the aim of its further spray drying. The influence of thermotechnological regimes, additives and design features of equipment on its rheological properties is determined. The most significant influence on the decrease of the viscosity of the mushroom suspension is caused by the growth of the hydromodule, temperature and addition of a structuring additive p-cyclodextrin. The quality category of the mushroom, its structural parts and the type of structure of the rotary-pulsating equipment had the least effect on its rheological properties.

Опис

Ключові слова

водна колоїдно-дисперсна суспензія плодового тіла гриба шиїтаке, динамічна в’язкість, технологічні режими, роторно-пульсаційний апарат, метод дискретно-імпульсного введення енергії, aqueous colloid-dispersed suspension of the fruit body of the shiitake fungus, dynamic viscosity, technological regimes, rotary pulsation apparatus, discrete-impulse energy input method

Бібліографічний опис

Дослідження динамічної в’язкості водної суспензії плодового тіла гриба шиїтаке / Н. О. Шаркова, Е. К. Жукотський, Г. В. Декуша, Л. О. Костянець // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 219- 225.

Зібрання