Англійська мова. English for advertising, marketing and public relations managers

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Божок, Наталія Олексіївна
Власенко, Людмила Василівна

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник знайомить студентів з основами маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю й дає загальну та професійно-орієнтовану характеристику рекламних технологій. Навчальний матеріал організовано та розподілено за тематичним принципом на 10 тематичних розділів. Кожен розділ включає оригінальні тексти проблемного характеру, які містять останні дослідження у сфері маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю. Відповідно до навчальної програми з даної дисципліни, тематичні тексти супроводжуються рядом перед текстових й після текстових вправ спрямованих на розвиток навичок усного та писемного мовлення. The tutorial gives students the fundamental knowledge of marketing, advertising and public relations and provides the general and professionally oriented characteristics of advertising technologies. The tutorial is organized and divided thematically into 10 thematic sections. According to the curriculum of the given training course, thematic texts are accompanied by the series of before and after text practical exercises directed at developing skills of oral and written speech. Every section includes original texts of problematic character containing recent studies in the sphere marketing, advertising and public relations.

Опис

Ключові слова

маркетинг, реклама, зв’язки з громадськістю, студенти, marketing, advertising, public relations, students, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Власенко, Л. В. Англійська мова. English for advertising, marketing and public relations managers [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Власенко, Н. О. Божок – К. : НУХТ, 2014. – 115 с.