Стрічковий транспортер (Патент на корисну модель № 44794)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стрічковий транспортер складається із приводної й натяжної станцій, транспортуючої стрічки. Транспортуюча стрічка розміщена всередині напрямних труб. A belt conveyor consists of driving and tension stations, a transport belt. The transport belt is located inside guides of pipes.

Опис

Ключові слова

транспортер, vehicle, натяжна станція, стрічка, напрямні труби, suspended station, tape, guide tubes, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 44794 UA, МПК (2009) B65G 25/00 Стрічковий транспортер / Пономаренко В. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u200905403 ; заявл. 29.05.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19, 2009 р.

Зібрання