Математичне моделювання загибелі мікроорганізмів як метод розробки параметрів режиму пастеризації/стерилізації консервованих продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сьогодні в Україні склалася ситуація, коли виробництво консервованої продукції вийшло на якісно новий технічний і технологічний рівні, а розробка режимів стерилізації та контроль їх ефективності законодавчо і методично не врегульовані. Перед виробниками постала гостра проблема розробки режимів пастеризації/стерилізації консервів без використання мікроорганізмів, які б ґрунтувалася на передових закордонних наукових розробках і певному практичному досвіді виробничих підприємств і розробників/постачальників сучасного обладнання для виробництва консервованої продукції. Авторами вперше пропонується модель повної загибелі мікроорганізмів, на основі якої виведені залежності визначення параметрів технологічного процесу пастеризації або стерилізації. Today there is a situation in Ukraine, when production of canned foodstuffs get up on new high-quality tech¬nical and technological levels, but development of the modes of sterilization and control of their efficiency is not legislatively and methodically well-regulated. Therefore the sharp canned problem of development of the modes of pasteurization/sterilization of canned foods without the use of microorganisms, which would be based on front-rank oversea scientific developments and certain practical experience of production enterprises and developers/suppliers of modern equipment for production of canned foodstuffs. The model of complete death of microorganisms is offered and dependences of determination of parameters of techno¬logical processes of pasteurization/sterilization is shown by the authors.

Опис

Ключові слова

мікроорганізми, microorganisms, консерви, пастеризація, стерилізація, can food, pasteurization, sterilization, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Архіпова, Г. І. Математичне моделювання загибелі мікроорганізмів як метод розробки параметрів режиму пастеризації/стерилізації консервованих продуктів / Г. І. Архіпова, О. О. Вовк, В. А. Гроза, Н. В. Гордієнко // К. : НАУ, 2011

Зібрання