Мотиваційний менеджмент у системі управління персоналом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

мотиваційний менеджмент, кадровий потенціал, управління персоналом, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кролевець, А. О. Мотиваційний менеджмент у системі управління персоналом підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Анна Олександрівна Кролевець ; наук. керівник Ольга Миколаївна Соломка. – Київ, 2021. – 87 с.