Розробка автоматизованої системи управління сусловарочним апаратом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кваліфікаційна робота, система автоматизації, сусловарочний котел, Unity PRO, Schneider Electric

Бібліографічний опис

Осіпов, О. Є. Розробка автоматизованої системи управління сусловарочним апаратом : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Євгеній Андрійович Осіпов; наук. керівник Микола Сергійович Романов. – Київ, 2022. – 84 с.