Інтерактивне навчання: основні поняття та визначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На етапі формування сучасної освіти актуальним питання є нові ефективні методи навчання. Сьогодні вищі навчальні заклади почали впроваджувати сучасні педагогічні технології, популярними серед яких є комп'ютерне та дистанційне навчання, навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу. At the stage of modern education is a new topical issues of effective teaching methods. Today, universities have started to introduce modern educational technology, which is popular among computer and distance learning, teaching involving interactive techniques, training on technology training.

Опис

Ключові слова

освіта, навчання, education, training, інтерактивне навчання, online learning, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Побережна, М. П. Інтерактивне навчання: основні поняття та визначення / М. П. Побережна // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 234-238.