Мікробні олігосахариди як компоненти пребіотиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

олігосахариди, фруктоолігосахариди, пребіотик, Aureobasidium pullulans, виділення, хроматографія, магній оксид, сушіння, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Максимець, О. О. Мікробні олігосахариди як компоненти пребіотиків : кваліфікаційна робота ... магістра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Олександра Олександрівна Максимець ; наук. керівник Наталія Миколаївна Грегірчак. – Київ, 2023. – 149 с.