Їстівний посуд як елемент сталого споживання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед перспективних напрямків у сфері розробок технології їстівного посуду є дослідження різних видів сировини та способів її обробки для отримання основи посуду, яка була б безпечною, функціональною, міцною та мала конкурентну ціну, а також дослідження різних видів покриття, які б забезпечували водозахист та термозахист основи, і не впливали на органолептику продукту. Among the promising areas in the field of edible tableware technology is the study of different types of raw materials and methods of processing to obtain a dish base that would be safe, functional, durable and competitively priced, as well as research of different types of coatings that would provide water protection and thermal protection, and did not affect the product organoleptic properties.

Опис

Ключові слова

їстівний посуд, стале споживання, edible dishes, sustainable consumption, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Ясінська, І. Л. Їстівний посуд як елемент сталого споживання / І. Л. Ясінська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 червня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 78–79.