Розробка системи автоматизації другої сатурації цукрового заводу з використанням інтелектуальних алгоритмів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

цукровий завод, дифузійний сік, підсистема підтримки прийняття рішень, SCADA, осадження нецукрів, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Острик, А. А. Розробка системи автоматизації другої сатурації цукрового заводу з використанням інтелектуальних алгоритмів : кваліфікаційна робота ... магістра : 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Андрій Анатолійович Острик ; наук. керівник Ярослав Володимирович Смітюх. – Київ, 2021. – 96 с.