Механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах реалізації концепції екологічно сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних умовах господарювання загострюються протиріччя між еволюцією глобальної екосистеми та соціально-економічним розвитком світового господарства, які трансформуються в екологічну кризу планетарного масштабу. In the current economic conditions exacerbated the contradictions between the evolution of the global ecosystem and socio-economic development of the world economy, which transformed into an environmental crisis of global proportions.

Опис

Ключові слова

екосистема, конкурентоспроможність, ecosystem, competitiveness

Бібліографічний опис

Ковач, М. В. Механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах реалізації концепції екологічно сталого розвитку / М. В. Ковач // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 176-178.