Управління інформаційними ресурсами підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управління сучасним підприємством вимагає широкого використання інформаційних ресурсів. Організація ефективного їх використання характеризується системою показників, які розроблюються на різних стадіях планування. Management of a modern enterprise requires extensive use of information resources. The organization of their effective use is characterized by a system of indicators, which are developed at different stages of planning.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, інформаційні системи, інформаційні ресурси, управління, information systems, information resources, management

Бібліографічний опис

Рибачук-Ярова, Т. В. Управління інформаційними ресурсами підприємства / Т. В.Рибачук-Ярова, Л. В. Яровий // Проблеми управління і економіки пілприємств в сучасних умовах : матеріали ХІІІ Міжнародної науково –практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р., м. Київ. - К. :НУХТ, 2017. – С. 119-121