Про належність цілого ряду Діріхле до логарифмічного класу збіжності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для цілого ряду Діріхле нехай і встановлені умови на для рівносильності співвідношень. For entire Dirihlet series let and . Conditions on for the equivalence of the relations and are established.

Опис

Ключові слова

Dirichlet series, класи збіжності, ряди Діріхле, convergence class, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мулява, О. М. Про належність цілого ряду Діріхле до логарифмічного класу збіжності / О. М. Мулява, М. М. Шеремета // Математичні Студії. - 2010. - Т. 33, № 1. - С. 17-21.

Зібрання