Пневмоциліндр двосторонньої дії з поворотним штоком (Патент на корисну модель № 123312)

Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до пневмоприводів, зокрема поворотних пневмоциліндрів, і призначена для реалізації обертального руху в різноманітних приводах машин і обладнання. The utility model relates to pneumatic actuators, in particular rotary pneumatic cylinders, and is intended for the implementation of the rotational motion in a variety of actuators of machinery and equipment.

Опис

Ключові слова

пневмопривід, приводи машин, машинобудування, pneumodrive, drives of cars, engineering, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент 123312 UA, МПК F15B 9/00 (2018.01) F15B 15/22 (2006.01) F16J 10/00 (2018.01) Пневмоциліндр двосторонньої дії з поворотним штоком / Валіулін Г. Р., Костюк В. С., Кривопляс-Володіна Л. О., Кушнір О. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № u 201708115 ; завл. 04.08.2017 ; опубл. 26.02.2018 ; Бюл. № 4, 2018 р.

Зібрання