Параметричні проточні електричні датчики для інтегрального контролю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналітичне дослідження розробленого ємнісного триконтактного перетворювачі для динамічного контролю складу та структури речовин. Performed analytical study of developed capacitive three-contact transducer for dynamical control the composition and structure of substances.

Опис

Ключові слова

two-contact capacitive sensor, Lampard-Thomson theorem, conformal transformations, complex plane, hyperbolic tangent function, ємнісний триконтактний датчик, теорема Лемпарда–Томсона, конформні перетворення, площина комплексного змінного, функція гіперболічного тангенсу, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Параметричні проточні електричні датчики інтегрального контролю / Катерина Короташ, Маргарита Лобжинська, Тетяна Хоменко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 380-381.