Вплив нових пастильних виробів оздоровчого спрямування на стан здоров’я та працездатність учнів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Погіршення здоров'я дітей, які живуть в йододефіцитних регіонах, їх розумової діяльності та фізичного розвитку, диктують необхідність прийняття биокорректорних заходів за допомогою нових пастильних виробів оздоровчого спрямування, що містить ламідан та цикорлакт на всіх етапах розвитку дитини. Worsening of child’s health who live in iodine deficit regions, their mental activity and physical development that dictate the necesseity of taking biocorrectional measures with the help of new pastila wares of health direction containing Lamidan and of Tsikorlakt on all stages of the child’s growth and development.

Опис

Ключові слова

йододефіцит, гипотеріоз, біогеохімічні провінції, пастильні вироби, альгінові кислоти, інулін, iodine deficiency, hypothyroidism, biochemical province, pastile products, alginic acid, inulin, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Гангич, О. М. Вплив нових пастильних виробів оздоровчого спрямування на стан здоров’я та працездатність учнів / О. М. Ганич, Г. Б. Рудавська, Н. П. Шаповалова // Екзо- та ендоекологічні аспекти здоров’я людини : матер. Міжн. наук.-практ. конф. – УжНУ. – Ужгород : Говерла, 2011. – С. 250 - 253.