Управління конфліктами всередині колективу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Існування і розвиток кожного підприємства пов’язані з постійним виникненням і розв’язанням протиріч у боротьбі різних сил всередині колективу, які, як правило, можуть призводити до конфліктів. The existence and development of each company associated with the constant emergence and resolution of contradictions in the struggle of various forces within the team, which usually can lead to conflicts.

Опис

Ключові слова

управління, конфлікт, колектив, management, conflict, collective

Бібліографічний опис

Третяк, Т. Управління конфліктами всередині коллективу / Т. Третяк // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доповідей. — К.: НУХТ, 2013. — С. 50-51.