Автоматизація розрахунків хроматографічних величин утримування при ідентифікації ароматичних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З огляду на складні та тривалі розрахунки в середовищі інструментальної системи Visual Basic було розроблено комп'ютерну програму, яка заснована на математичному моделюванні методу газової хроматографії та призначена для ідентифікації компонентів у ході хроматографічного аналізу складу сумішей ароматичних речовин. Given the complex and lengthy calculations among the development system Visual Basic has developed a computer program that is based on mathematical modeling method of gas chromatography and is designed to identify the components during the chromatographic analysis of mixtures of aromatics.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра технології оздоровчих продуктів, хроматографічні величини, ароматичні речовини, автоматизація, chromatographic values, aromatic substances, automation

Бібліографічний опис

Силка, І. М. Автоматизація розрахунків хроматографічних величин утримування при ідентифікації ароматичних речовин / І. М. Силка, Н. Е. Фролова // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 219-220.