Конвертовані облігації як засіб залучення інвестицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянутий процес залучення інвестицій шляхом випуску конвертованих облігацій та з’ясовані переваги такого засобу інвестування. Considered process of bringing in of investments by the issue of the converted bonds and found out advantages of such mean of investing.

Опис

Ключові слова

інвестиції, конвертовані облігації, investments, converted bonds, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Баталова, О. А. Конвертовані облігації як засіб залучення інвестицій / О. А. Баталова // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студент., асп. і молод. учен., 17-19 лютого 2011 р. – К. : НУХТ, 2011. – С. 34-35.