Впровадження сертифікації провайдерів медичної допомоги як чинник розвитку медичного туризму в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Світові інтеграційні процеси, доступність інформації та мобільність населення вплинули на появу та розвиток нового напряму, який знаходиться на перетині медицини та туризму – медичний туризм. Поширення в Україні практики акредитації за міжнародними стандартами Joint Commission Niternational (JCI) може підвищити рівень надання медичної допомоги та сприяти розвитку медичного туризму в країні.
Global integration processes, information availability and population mobility influenced the emergence and development of a new direction that is at the intersection of medicine and tourism - medical tourism. Spreading in Ukraine the practice of accreditation according to the international standards of the Joint Commission International (JCI) can increase the level of medical care and contribute to the development of medical tourism in the country.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, туризм, медичний туризм, сертифікація медичних закладів, акредитація медичних закладів, tourism, medical tourism, certification of medical institutions, accreditation of medical institutions

Бібліографічний опис

Баєв, В. В. Впровадження сертифікації провайдерів медичної допомоги як чинник розвитку медичного туризму в Україні: проблеми та перспективи розвитку / В. В. Баєв, О. В. Баєва, І. Я. Антоненко // Progressive research in the modern world : 5th International scientific and practical conference, February 1-3, 2023. – Boston : BoScience Publisher, 2023. – Рр. 599-603