Robotization of the food industry

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The automation of the food industry is an important topic in the modern world as it impacts the efficiency, safety, and quality of products, as well as employment and economic development. Robotization of production processes can increase productivity, quality and safety in the food industry, as well as reduce labor costs and increase the competitiveness of enterprises, but requires a balanced approach and consideration of various social, economic and ethical aspects
Автоматизація харчової промисловості є важливою темою в сучасному світі, оскільки вона впливає на ефективність, безпеку та якість продукції, а також на зайнятість та економічний розвиток. Роботизація виробничих процесів може підвищити продуктивність, якість і безпеку в харчовій промисловості, а також знизити витрати на робочу силу і підвищити конкурентоспроможність підприємств, але вимагає виваженого підходу і врахування різних соціальних, економічних і етичних аспектів

Опис

Ключові слова

automation of the food industry, modern industrial environment, robotization, palletizers, автоматизація харчової промисловості, сучасне промислове середовище, роботизація, палетизатори, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Shumylo, O. Robotization of the food industry / O. Shumylo, H. Lukianets // Youth scientific achievement to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 90th International scientific conference of young scientist and students, 11–12 April 2024. – 2024. – Part 3. – Р. 468.