Задача про комплекс робіт для переведення виробництва на новітні технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається оптимізаційна задача яка розв’язується методами сітьового планування.

Опис

Ключові слова

сітьовий графік, сітьове планування, сетевой график, сетевое планирование, mains graph, mains planning, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Горбаченко, А. В. Задача про комплекс робіт для переведення виробництва на новітні технології / А. В. Горбаченко, В. М. Сафонов // Наукові здобутки молоді – вирішеню проблем харчування людства у ХХІ столітті : Програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010р. – К.: НУХТ, 2010. – Ч. І. - С. 120.