Лексико-граматичні особливості текстів документів за зверненнями громадян

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті окреслено, яким лексико-граматичним вимогам повинні відповідати тексти документів за зверненнями громадян. In the article outlined, what leksiko-gramatichnim requirements texts of documents must answer after the appeals of citizens.

Опис

Ключові слова

власне український відповідник, норми літературної мови, лексична варіантність слів і словосполучень, точність слововживання, український контекст, російськомовна лексика, Russian-language vocabulary, actually Ukrainian accordance, norms of literary language, lexical variant of words and combinations of words, exactness of word usage, Ukrainian context, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко, С. А. Лексико-граматичні особливості текстів документів за зверненнями громадян / С. А. Яременко // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євро інтеграційних процесів: проблеми теорії і практики: тези доповідей Всеукр. наук.- практ. конф., 18 лютого 2010 р. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 358-359.