Магнітне поле в області з зубцево-пазовою поверхнею електротехнічних пристроїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто модель в лінійній постановці з односторонньою зубцево-пазовою поверхнею при заданому постійному магнітному потоку. Чисельними дослідженнями підтверджено основні закономірності розподілу магнітного поля в такому кусочно-однорідному середовищі, а саме прояв крайового ефекту в області розриву магнітної проникності. The model is considered in linear formulation with a one-sided tooth-grooved surface with a given constant magnetic flux. Numerical studies confirmed the basic laws of the distribution of a magnetic field in such piecewise-homogeneous medium, namely the manifestation of the marginal effect in the region of magnetic permeability.

Опис

Ключові слова

напруженість магнітного поля, магнітна проникність, magnetic field strength, magnetic permeability, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Циганкова, Г. А. Магнітне поле в області з зубцево-пазовою поверхнею електротехнічних пристроїв / Г. А. Циганкова // Осінні наукові читання : матеріали ХХІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28 вересня 2018 р. – Вінниця. – 2018. - Ч.3. – С. 49-51.