Оценка влияния трения в паре цилиндр - поршень на точность измерения усилий на прессе ДО-043

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1984

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для решения ряда научных и прикладных задач возникает необходимость использования мощных прессов усилием в несколько тысяч тонн. Solutions for a number of scientific and applied problems there is a need use powerful presses of several thousand tons.

Опис

Ключові слова

пресс, press, мембрана, membrane, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Беляев, Ю. Б. Оценка влияния трения в паре цилиндр - поршень на точность измерения усилий на прессе ДО-043 / Ю. Б. Беляев, С. А. Виноградов // Сб. научних трудов ИСМ АН УССР. - Киев, 1984. - С. 10-12.

Зібрання