Питання стану ринку праці в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

індикатор соціально-економічних процесів, зайнятість населення, рівень безробіття, добробут населення, indicator of socio-economic processes, employment of population, unemployment rate, welfare of population, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ярошенко, В. В. Питання стану ринку праці в Україні / В. В. Ярошенко, І. Й. Кравченко // часть молоді у розвиткуекономіки та суспільства України : VIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 22-23 березня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. - С. 134-135.