Склад начинки для сухих сніданків (Деклараційний патент на винахід № 6599)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до харчоконцентратної промисловості. Він може бути використаний у виробництві начинки з підвищеною харчовою цінністю для сухих сніданків. The invention relates to food industry, namely to food-concentrate industry. It can be used for production of stuffing with increased nutritional value for dry breakfast.

Опис

Ключові слова

екстракт полі солодовий "Надія", харчоконцентратна промисловість, сухі сніданки, біологічно активні речовини, поліпшення харчової цінності, malt extract "Hope", food-concentrate industry, dry breakfast, biologically active substances, improve the nutritional value, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 6599 UA, МПК A23L 1/18. Склад начинки для сухих сніданків / Махинько Л. В., Ковбаса В. М., Герасименко О. В., Ковалевська Є. І., Ємельянова Н. О.; заявник і власник патенту Укр. держ. ун-т. харч. техн. – № 20041008328; заявл. 13.10.04 ; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5, 2005 р.

Зібрання