Дослідження впливу електромагнітного поля надвисоких частот на фізико-хімічнихі властивості гречаних крупів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто можливість виготовлення продукту швидкого приготування з гречки шляхом використання електромагнітного поля надвисоких частот (ЕМП НВЧ). Використання денного методу має ряд переваг: високу швидкість процесу обробки, теплову без інерційність, екологічну чистоту нагрівання. Вплив НВЧ-енергії сприяє отриманню якісно нового продукту- «легких» гречаних зерен. Possibility of instant food production out of buckwheat by use of electromagnetic field of super-high-frequency (ЕMF SHF) is examined in the article. Usage of day method has a number of advantages: high speed of treatment process, thermal zero lag, ecological heating. Influence of SHF-energy helps to obtain a brand new product – “light” buckwheat kernels.

Опис

Ключові слова

гречані крупи, buckwheat cereals, електромагнітне поле надвисокої частоти, «легкі» гречані зерна, ultra-high frequent electro-magnetic field, “light” buckwheat kernels, кафедра технології зберігання і переробки зерна, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Дослідження впливу електромагнітного поля надвисоких частот на фізико-хімічнихі властивості гречаних крупів / О. І. Шаповаленко, Ю. П. Фурманова, О. Ю. Супрун-Крестова, Т. В Корж // Вісник ХНТУС. – 2010. – Вип. 88. - С. 110-114.

Зібрання