Сутність та складові поняття конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

ABSTRACT In the article the basic theoretical going is considered near determination of essence of such concept as a "competitiveness of enterprise", advantages and defects are analysed each of them, aiming base constituents of this category. On the basis of undertaken studies the specified determination of this category that gives an opportunity to examine this concept not only as a result offers, but as process of activity of enterprise from positions of him strategic aims. Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства», проаналізовано переваги та недоліки кожного з них, наведенні базові складові цієї категорії. На основі проведених досліджень запропоновано уточнене визначення даної категорії, що дає змогу розглядати дане поняття не тільки як результат, а як процес діяльності підприємства з позицій досягнення його стратегічних цілей.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, конкурентні переваги,, методичні підходи, підприємство, competitiveness, competitive edges, enterprise, methodical approaches, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Минко, Л. М. Сутність та складові поняття конкурентоспроможності підприємства / Л. М. Минко // Наукові праці НУХТ. — 2014. — № 56.