Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Центр учбової літератури

Анотація

У посібнику розглядаються теоретичні основи цивільного захисту, державного управління у сфері цивільного захисту, діяльності підприємств різноманітних галузей харчової промисловості у надзвичайних ситуаціях. Наведено характеристику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, заходи, що виконують органи управління Єдиної державної системи цивільного захисту під час запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Розглянуто організацію та здійснення заходів захисту виробничого персоналу підприємств харчової промисловості у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Розглянуто основні положення щодо підвищення стійкості функціонування об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник максимально адаптовано до змісту типової навчальної програми “Цивільний захист“. Водночас він може бути корисним викладачам та студентам інших вищих навчальних закладів, керівному складу підприємств, установ та організацій харчової промисловості. The textbook deals with theoretical foundations of civil defense, government, civil protection, enterprises of various branches of the food industry in emergency situations. The characteristic of natural and man-made disasters, events, performing controls the Unified State System of Civil Protection in the prevention of emergency situations and liquidation of their consequences. We consider the organization and implementation of measures to protect production personnel of the food industry in case of emergency. The basic provisions for improving the functioning of economic stability in emergencies. Textbook most adapted to the content of a typical training program "Civil protection". However, it may be useful to teachers and students from other universities and top management of enterprises, institutions and organizations in the food industry.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, civil protection, цивільний захист, аварія, accident, disaster, ліквідація наслідків, сповіщення, notification, public safety, безпека населення, protection, захист

Бібліографічний опис

Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості : навч. посіб. / О. В. Хіврич, Б. Д. Халмурадов, О. П. Слободян, Н.В. Володченкова та ін. — К. : ЦУЛ, 2015. — 192 с.